Viec Lam. Huong Nghiep | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục
Thái độ nghề nghiệp ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn.

Thái độ nghề nghiệp ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn

Yếu tố nào có vai trò then chốt giúp những người bình thường thành công trong công việc và cuộc sống? Bạn chưa thành công! Tương lai bạn có thành công hay không? Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống và công việc của họ không tiến triển, không thành công là do hoàn cảnh sống, […]

Lựa chọn ngành nghề cho bản thân: khó hay dễ?

Trong thời buổi xã hội phát triển theo nền kinh tế thị trường thì các cơ hội nghề nghiệp mở ra là vô cùng lớn, đi kèm với nó là sự đa dạng các loại ngành nghề. Tuy nhiên, để lựa chọn một ngành nghề có thể mang lại thành công thì không phải ai […]