Tuyển Sinh Trường Quân đội | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Thông tin tuyển sinh các trường quân đội (NEW)

Khối trường quân đội: Sẵn sàng nhận thí sinh khuyết tật Hệ dân sự có nhiều ưu ái Theo quy chế tuyển sinh năm nay, Bộ GDĐT quy định các thí sinh khuyết tật không phải dự thi mà nộp hồ sơ xét tuyển vào trường mà mình mong muốn. Đại diện Học viện Kỹ […]