Trường Quân Sự | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục
9 trường quân sự thông báo tuyển sinh bổ sung - 1

9 trường quân sự thông báo tuyển sinh bổ sung

Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đào tạo quân sự tại các trường quân đội năm 2018. 9 trường quân đội tuyển bổ sung hơn 50 chỉ tiêu Theo đó, có 9 trường quân đội cần tuyển bổ sung vào […]