Tìm Việc Nghề Ngân Hàng | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Nghề ngân hàng – Dễ tìm việc nhưng khó làm!

Nếu bạn có kế hoạch làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Wesly Grove, chuyên gia nhân sự cao cấp của ngân hàng Chase Mahattan Bank, sẽ giúp bạn hiểu được phần nào công việc này. “Cùng với chính sách toàn cầu hoá và giao lưu thương mại quốc tế đang ngày một […]