Tiểu Học | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Con trẻ đánh nhau, 
không còn là chuyện trẻ con

Lâu nay, khi các vụ bạo lực học đường xảy ra, người ta thường nghĩ đến các em học sinh từ cấp 2 trở lên mà ít ai nghĩ rằng bạo lực học đường vẫn có thể xảy ra ngay ở cấp tiểu học. Điều trên vô tình dẫn đến những hậu quả khó lường. Vậy […]