Thực Trạng Sinh Viên Thất Nghiệp | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Thực trạng sinh viên thất nghiệp

Lãng phí chất xám, lãng phí nguồn lực lao động trẻ đã và vẫn đang là mối lo của toàn xã hội! Với nền giáo dục trong những năm gần đây về chất thấp đến mức báo động khi chương trình đào tạo ở các trường ĐH, CĐ vẫn theo lối tư duy cũ, thiếu […]