ôn Thi Hóa Học | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

5 lưu ý giúp bạn làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Hoá học THPT quốc gia

Cách chọn đáp án trong bài thi trắc nghiệm Hoá học 1. Với kiểu câu hỏi thuần túy về lý thuyết mà cả câu dẫn và đáp án đều là một đoạn văn (hoặc câu văn) thì cần đọc cả 4 đáp án để chọn đáp án phù hợp với câu dẫn. Trong trường hợp […]