Nguyễn Kim Sơn | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

ĐH Quốc gia Hà Nội mở rộng kỳ thi đánh giá năng lực trên toàn quốc bắt đầu từ năm 2017

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm 2017 tiếp tục triển khai phương thức thi Đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính quy cho ĐHQGHN và gần 20 đơn vị ngoài với quy mô mở rộng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tại Hội […]