Nguon Nhan Luc | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Để mở ngành hợp lý hơn cần khảo sát cung – cầu lao động

Kết thúc mùa tuyển sinh 2016, đại diện một số trường ĐH-CĐ cho biết trong khi nhiều ngành kín chỉ tiêu thì ngược lại có một số ngành vẫn thiếu, thậm chí không mở được lớp vì quá ít thí sinh. Nhiều trường ĐH-CĐ thậm chí không mở được lớp vì quá ít thí sinh. […]