Ngành Quản Trị Kinh Doanh | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành quản trị kinh doanh là gì?

Với khoảng 100 cơ sở đào tạo trình độ đại học tuyển sinh ở hai khối thi tuyển phổ biến là khối A, D1, quản trị kinh doanh là nhóm ngành được rất đông thí sinh chọn lựa. Ngành quản trị kinh doanh được tuyển sinh, đào tạo theo diện rộng, với tên gọi chung […]