Miễn Học Phí | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Quảng Trị: Miễn học phí cho học sinh vùng biển do chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường

Ngày 3/10, thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chấp thuận miễn học phí năm học 2016-2017 cho học sinh ở 4 huyện vùng biển, gồm: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh do chịu tác động của sự cố môi trường biển. Văn bản này được ban hành dựa trên […]