Luật Giáo Dục | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Sửa đổi Luật Giáo dục: Ai đang bị bỏ lại phía sau?

Vấn đề giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thanh niên khuyết tật dường như đang bị bỏ lại phía sau? Dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm (khoảng 5% GDP) để đầu tư cho mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục là quyết tâm chính trị lớn lao […]

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội thảo

Nhà giáo nên bao gồm cả cán bộ quản lý đã từng đứng lớp giảng dạy

“Nhiều giáo viên đã đứng lớp giảng dạy nhiều năm được điều về công tác quản lý ở các phòng GD, khi nghỉ hưu, bị thiệt thòi chỗ chế độ thâm niên. Tôi đề nghị trong định nghĩa nhà giáo cần mở rộng, bao gồm cả cán bộ quản lý GD đã từng có thời […]