Lão Nông đi Học | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục
Hành trình 50 năm đèn sách nuôi giấc mộng thạc sĩ của lão nông U70 - 1

Lão nông U70 và hành trình 50 năm đèn sách nuôi giấc mộng thạc sĩ

Dù tuổi ngoài 70 nhưng ông Lương Tuyển vẫn cần mẫn cắp sách tới trường cùng những người “bạn học” đáng tuổi cháu mình để lấy bằng thạc sĩ Luật… Hơn nửa thế kỷ đi…học Ông Lương Tuyển (70 tuổi) sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh […]