Lach Luat | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Chiêu trò ‘lách luật’ tăng chỉ tiêu

Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều quy định để kiểm soát quy mô và chất lượng đào tạo của các trường đại học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều cách vận dụng khác nhau mà bản thân ngành giáo dục cũng không kiểm soát được. Quy mô đào tạo ở không ít […]