Khối Ngành Sư Phạm | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Sư phạm Hóa học- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM HÓA HỌC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hoá học trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Sư phạm Kinh tế gia đình- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng phải: – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người […]

Ngành Giáo dục thể chất- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Giáo dục mầm non- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC MẦM NON Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới […]

Ngành Giáo dục đặc biệt- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Special Education) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt nhằm đào tạo giáo viên trình độ […]

Ngành Giáo dục công dân- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC CÔNG DÂN Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Công dân trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Sư phạm Tiếng Pháp – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP (French Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, […]

Ngành Sư phạm Tiếng Anh – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIẾNG ANH  (Teaching English as a Foreign Language) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo […]

Ngành Sư phạm Mỹ thuật – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Art Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để […]

Ngành Sư phạm Âm nhạc – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Music Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các […]

Ngành Sư phạm Lịch sử – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM LỊCH SỬ (HistoryTeacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân về khoa học Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức […]

Ngành Sư phạm Địa lý – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Geography Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững […]

Ngành Sư phạm Sinh học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp […]

Ngành Sư phạm Tin học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIN HỌC (Informatic Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học: – Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ […]

Ngành Sư phạm Hóa học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM HÓA HỌC (Chemistry Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo […]

Ngành Sư phạm Vật lý – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM VẬT LÝ (Physics Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học […]

Ngành Sư phạm Toán – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TOÁN (Mathematics Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri […]

Ngành Sư phạm Ngữ văn – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản […]