Giáo Dục Giới Tính | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Cần phải giáo dục giới tính cho học sinh từ tuổi mầm non

Theo ông Nguyễn Khắc Sáng, Hiệu trưởng trường THPT Kim Thành II (Hải Dương), trong 25 năm làm giáo dục, năm nào ông cũng chứng kiến học sinh trường mình phải bỏ học vì nạo phá thai, sinh con ngoài ý muốn. Nguyên nhân là nhận thức về giới tính của học sinh, đặc biệt […]