định Cư | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục
Canada khuyến khích du học sinh ở lại định cư sau tốt nghiệp - 1

Canada khuyến khích du học sinh sau tốt nghiệp ở lại định cư

Chính phủ Canada đang tạo mọi điều kiện giúp sinh viên quốc tế có thể định cư và trở thành công dân nước này sau khi hoàn thành chương trình học tập tại đây. Sinh viên quốc tế được tạo mọi điều kiện định cư tại Canada là một trong những nỗ lực của chính […]