đào Tạo Sư Phạm | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Đào tạo sư phạm nên trở lại như ngày xưa

Các trường đào tạo sư phạm mới chỉ tập trung đào tạo kiến thức, phương pháp mà chưa chú ý đến đào tạo kỹ năng cho sinh viên. Hậu quả là các trường phổ thông cũng phải đào tạo lại. Ảnh mang tính minh họa Đó là ý kiến chia sẻ của đại biểu tại […]