Cu Nhan Hoc Trung Cap | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Học trung cấp– con đường mới sau THCS

Sau khi học hết lớp 9, bạn sẽ lựa chọn học cấp bậc tiếp là gì? Hầu hết mọi người sẽ chọn cho mình lên học THPT. Vậy có con đường nào khác con đường truyền thống này không? Trong khi có quá nhiều trường Đh được mở lên và đào tạo ồ ạt, chất […]

Học trung cấp– con đường mới sau THCS

Sau khi học hết lớp 9, bạn sẽ lựa chọn học cấp bậc tiếp là gì? Hầu hết mọi người sẽ chọn cho mình lên học THPT. Vậy có con đường nào khác con đường truyền thống này không? Trong khi có quá nhiều trường Đh được mở lên và đào tạo ồ ạt, chất […]

Lựa chọn học trung cấp nghề cho học sinh THPT

Xin khẳng định một điều rằng nếu bạn thất nghiệp thì hoàn toàn là do chính bản thân các bạn chứ đừng đổ thừa tại xã hội, đất nước hay thời điểm kinh tế khó khăn gây ra. Việc làm không bao giờ thiếu chỉ có cái các bạn mong muốn làm việc như thế […]