Chất Lượng đào Tạo | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Không khả thi nếu công nhận bằng đại học tại chức như chính quy

Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi do Bộ GD&ĐT đề xuất đưa ra trong đó quy định bằng đại học tại chức có giá trị giống như bằng đại học chính quy vì chỉ có 1 loại văn bằng chuẩn. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, quy định này không khả […]

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Lí do người Việt kém tiếng Anh

Việc giảng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam cần phải có những thay đổi sao cho chất lượng đào tạo ngôn ngữ này được hiệu quả, thiết thực hơn… Đã 30 năm qua, tính từ ngày chúng ta bắt đầu đầu tư vào việc phát triển tiếng Anh (1986-2016), đến lúc chúng ta […]