Bi Quan Là Sống Thực Tế? | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Bi quan có phải là sống thực tế?

Về căn bản,có hai loại người: lạc quan và bi quan.Thử hỏi ai là người khôn ngoan hơn? Dĩ nhiên những người bi quan sẽ cho là họ có tinh thần thực tế. Theo họ,cuộc sống thì khó khăn,mọi việc thường không như ý,cứ hy vọng cho nhiều để thất vọng ê ẩm thì có […]