Trường ĐH QG HN – Khoa Luật công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật học D 87
2 52380109 Luật kinh doanh D 90

Post Author: tuyensinh247


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *