Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: MTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D210104 Đồ họa Văn, hình họa, bố cục 25
2 D210103 Hội họa Văn, hình họa, bố cục 25.5
3 D210101 Lý luận, lịch sử và phê bình Mĩ thuật Văn, hình họa, bố cục 25.5
4 D140222 Sư phạm Mĩ thuật Văn, hình họa, bố cục 26.5
5 D210403 Thiết kế đồ họa Văn, hình họa, trang trí 24
6 D210105 Điêu khắc Văn, tượng tròn, phù điêu 27

Post Author: tuyensinh247


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *