Trường Đại Học Mỹ Thuật TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: MTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 140222 Sư phạm Mỹ thuật H 22 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
2 210103 Hội họa H 20.5 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
3 210104 Đồ họa H 21.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
4 210105 Điêu khắc H 24 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
5 210403 Thiết kế đồ họa H 20.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
6 210403 Thiết kế đồ họa H 24 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh ( dành cho sinh viên liên thông )

Post Author: tuyensinh247


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *