Trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 340101 Quản trị kinh doanh A 21 Điểm chuẩn chính thức
2 380101 Luật A 20.5 Điểm chuẩn chính thức
3 110103 Quản trị – Luật A 23 Điểm chuẩn chính thức
4 340101 Quản trị kinh doanh A1 20.5 Điểm chuẩn chính thức
5 380101 Luật A1 21 Điểm chuẩn chính thức
6 110103 Quản trị – Luật A1 23 Điểm chuẩn chính thức
7 380101 Luật C 24 Điểm chuẩn chính thức
8 220201 Ngôn ngữ Anh D1, D3, D6 21 Điểm chuẩn chính thức
9 340101 Quản trị kinh doanh D1, D3, D6 20.3 Điểm chuẩn chính thức
10 380101 Luật D1, D3, D6 20.5 Điểm chuẩn chính thức
11 110103 Quản trị – Luật D1, D3, D6 23 Điểm chuẩn chính thức
Ghi chú: Chính thức

Post Author: tuyensinh247


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *