Ngành Điêu khắc- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           ĐIÊU KHẮC (Sculpture)

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Điêu khắc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về mỹ thuật để có khả năng thực hiện những tác phẩm Điêu khắc ở nhiều thể loại, chất liệu khác nhau, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có lập trường quan điểm vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng yêu nghề, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của  Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Về kiến thức

Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức ngành Điêu khắc, khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, thiết kế để ứng dụng trong lĩnh vực Điêu khắc

Về kỹ năng

Có khả năng thực hiện kỹ năng, kỹ thuật sáng tác; thể hiện, phục dựng các tác phẩm điêu khắc bằng nhiều chất liệu khác nhau.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 6 Tin học đại cương
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 Ngoại ngữ
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 8 Giáo dục thể chất
4 Đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 Giáo dục quốc phòng – an ninh
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam    
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp           
Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành
1 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 5 Hình họa cơ bản
2 Giải phẫu tạo hình 6 Trang trí
3 Luật xa gần 7 Lý thuyết bố cục và Điêu khắc cơ bản
4 Đạc họa 8 Mỹ học đại cương
Kiến thức ngành                                                     
1 Hình họa nâng cao 1 6 Phù điêu 2
2 Tượng tròn 1 7 Sáng tác tượng tròn
3 Tượng tròn 2 8 Sáng tác phù điêu
4 Tượng tròn 3 9 Kỹ thuật khuôn
5 Phù điêu 1    

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam    

Nội dung: những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của mỹ thuật Việt Nam thông qua việc giới thiệu bối cảnh lịch sử, thành tựu nghệ thuật của các giai đoạn như: mỹ thuật thời nguyên thuỷ, thời phong kiến, thời Pháp thuộc và từ Cách mạng tháng 8 đến nay; từ đó nêu bật đặc điểm và truyền thống nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.

Giải phẫu tạo hình    

Nội dung: những kiến thức về cấu trúc, tỷ lệ con người, cấu tạo của cơ, xương và sự thay đổi khi con người vận động. Thông qua những hiểu biết về giải phẫu người, sinh viên có điều kiện để học tốt hơn các môn hình họa cũng như các môn học khác.

Luật xa gần                

Nội dung: những kiến thức cơ bản về luật xa gần và phương pháp biểu hiện không gian trên mặt phẳng. Thông qua đó, sinh viên có cái nhìn chính xác, khoa học hơn trong không gian tự nhiên cũng như không gian của các tác phẩm, tạo điều kiện để sinh viên học tốt hơn môn học sáng tác cũng như các môn học khác.

Đạc họa                      

Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp triển khai, phân tích các đối tượng cụ thể để thể hiện trên một bản vẽ; các qui ước trình bày trên bản vẽ kiến trúc; phương pháp đo, rút tỷ lệ, vẽ các mặt cắt, mặt đứng… Thông qua đó, sinh viên học tập được những giá trị nghệ thuật của các công trình kiến trúc.

Hình họa cơ bản 

Nội dung: những kiến thức cơ bản về hình họa: phương pháp dựng hình, bố cục và phân tích đối tượng cụ thể. Thông qua đó, sinh viên rèn luyện được kỹ năng: quan sát, nhận xét, so sánh, vẽ phác nhanh, diễn tả khối cơ bản, tĩnh vật.

Trang trí                     

Nội dung: những khái niệm cơ bản về trang trí: màu sắc, đường nét, nhịp điệu… Thông qua các bài tập, sinh viên rèn luyện được kỹ năng về hòa sắc, bố cục, cảm thụ thẩm mỹ, sáng tạo họa tiết trang trí.

Lý thuyết bố cục và Điêu khắc cơ bản                        

Nội dung: những kiến thức cơ bản về bố cục, mảng khối, nhịp điệu, ánh sáng, không gian… trong lĩnh vực điêu khắc. Thông qua các bài tập về khối, sự kết hợp các khối trong không gian, sinh viên hiểu được ngôn ngữ và bố cục một tác phẩm có không gian, có ý tưởng, có cảm xúc.

Mỹ học đại cương      

Nội dung: những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống và tương đối toàn diện về Mỹ học, giúp người học có ý thức và khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật.

Hình họa nâng cao 1

Những kiến thức về cấu trúc, tỉ lệ, hình khối cơ bản của đầu người thông qua ký họa và vẽ nghiên cứu tượng sọ người, tượng phác mảng, chân dung mẫu người nam, nữ.

Tượng tròn 1

Nội dung: những kiến thức cơ bản về nặn tượng hộp sọ, chân dung vạt mảng, chân dung tượng người nam, nữ, bằng chất liệu đất sét, tỷ lệ bằng mẫu người thật. Qua đó, sinh viên hiểu được các hình khối cơ bản của đầu người, rèn luyện kỹ năng thực hiện tượng chân dung.

Tượng tròn 2

Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghiên cứu cơ thể người trên mẫu tượng thạch cao từ đơn giản đến phức tạp. Thông qua những hiểu biết về hình khối các bộ phận trên cơ thể người, sinh viên nặn được tượng bán thân, tượng toàn thân người.

Tượng tròn 3

Nội dung: những kiến thức về nặn tượng cơ thể người theo mẫu người nam, nữ với các lứa tuổi. Thông qua đó, sinh viên hiểu kỹ hơn về hình khối cơ bản của các bộ phận cơ thể người, nâng cao phương pháp nhìn và tạo khối; hoàn thiện kỹ năng nặn tượng toàn thân người.

Phù điêu 1      

Nội dung: những kiến thức về phù điêu thấp và phù điêu cao trên mặt phẳng để tạo không gian ba chiều; chép một số họa tiết vốn cổ, đầu tượng người. Qua đó, sinh viên hiểu được phương pháp tạo hình, phân lớp, mảng khối trong một bài phù điêu.

Phù điêu 2

Nội dung: những kiến thức cơ bản về đắp nổi chân dung người nam, nữ, người già. Qua đó, sinh viên hiểu được cấu tạo đầu người, các hình khối cơ bản trên đầu người, thực hiện được phù điêu chân dung người.

Sáng tác tượng tròn          

Nội dung: những kiến thức về sáng tác tượng tròn: ý tưởng, bố cục, hình khối, chất liệu. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng sáng tác được tượng tròn nhiều kích cỡ, chủ đề. Qua đó, sinh viên hiểu được phương pháp thể hiện ý tưởng; rèn luyện khả năng về bố cục, sáng tác tượng tròn.

Sáng tác phù điêu                  

Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp bố cục phù điêu trang trí đơn giản như hình vuông, hình tròn, hình tam giác, nhằm tạo ra các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng và trang trí cho công trình kiến trúc.

Kỹ thuật khuôn          

Nội dung: những kiến thức cơ bản về các loại khuôn, dụng cụ, kỹ thuật, chất liệu làm khuôn, trong điêu khắc. Thông qua đó sinh viên hiểu về tính chất của chất liệu, quy trình và thực hành đổ khuôn.

 

Post Author: tuyensinh247

Liên kết: List soi keo bong da cho 500 anh em Nhà cái FB88 uy tín. Hướng dẫn link vao K8 bị chặn. Đại lý bán thuốc diệt côn trùng xuong may le phuc tot nghiep toàn quốc. đại lý thuốc diệt mối uy tín.

Trả lời