Điểm Chuẩn | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: LPS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 340101 Quản trị kinh doanh A 21 Điểm chuẩn chính thức 2 380101 Luật A 20.5 Điểm chuẩn chính thức 3 110103 Quản trị – Luật A 23 Điểm chuẩn chính thức 4 340101 Quản trị kinh doanh A1 20.5 […]

Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: MTC STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 210404 Thiết kế Thời trang H 31.5 Điểm chuẩn chính thức 2 210403 Thiết kế Đồ họa H 34.5 Điểm chuẩn chính thức 3 210402 Thiết kế Công nghiệp H 31.5 Điểm chuẩn chính thức 4 210107 Điêu khắc H […]

Trường Đại Học Mỹ Thuật TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: MTS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 140222 Sư phạm Mỹ thuật H 22 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 2 210103 Hội họa H 20.5 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh 3 […]

Trường ĐH QG HN – Đại học Kinh tế công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHE STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D340301 Kế toán 94 2 D340201 Tài chính – Ngân hàng 94 3 D340101CLC Quản trị kinh doanh 111 4 D340101 Quản trị kinh doanh 95 5 D310106CLC Kinh tế quốc tế 111 6 D310106 Kinh tế quốc tế 95 […]

Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học QG Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHF STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D220211 Ngôn ngữ ẢRập Tiếng Anh 40 2 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiếng Anh 55 3 D220209 Ngôn ngữ Nhật Tiếng Anh 52 4 D220205 Ngôn ngữ Đức Tiếng Anh 40 5 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Anh […]

Trường ĐH QG HN – ĐH Công Nghệ công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHI STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 QHI.TĐ1 Kĩ thuật năng lượng 81 2 D520401 Vật lí kĩ thuật 87 3 D520101 Cơ kĩ thuật 87 4 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 95 5 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông […]

Trường Đại Học QG Hà Nội – Đại học Giáo dục công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D140218 Sư phạm Lịch sử 75 2 D140217 Sư phạm Ngữ văn 93 3 D140213 Sư phạm Sinh học 75 4 D140212 Sư phạm Hóa học 80.5 5 D140211 Sư phạm Vật lý 80.5 6 D140209 Sư phạm Toán 95

Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: MTH STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D210104 Đồ họa Văn, hình họa, bố cục 25 2 D210103 Hội họa Văn, hình họa, bố cục 25.5 3 D210101 Lý luận, lịch sử và phê bình Mĩ thuật Văn, hình họa, bố cục 25.5 4 D140222 Sư phạm […]

Trường ĐH QG HN – ĐH Khoa Học Tự Nhiên công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: QHT STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D440221 Khí tượng học 70 2 D440224 Thủy văn 70 3 D440228 Hải dương học 70 4 D440301 Khoa học môi trường 75 5 D440306 Khoa học đất 70 6 D460101 Toán học 84 7 D460115 Toán cơ 82 8 […]

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: SKD STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D210235 Đạo diễn điện ảnh S 17 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5) 2 D210236 Quay phim điện ảnh S 15.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5) 3 D210233 Biên kịch điện ảnh S […]

Trường Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM) công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: DVL STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00,A01 15 Điểm chuẩn chính thức 2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00,A01,B00,D07 15 Điểm chuẩn chính thức 3 D340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01 15 Điểm chuẩn chính thức 4 […]

Trường Đại học Văn Hóa TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: VHS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15 2 D220113 Việt Nam học 19.25 3 D220340 Văn hoá học 18.5 4 D220342 Quản lý văn hóa 17.5 5 D320202 Khoa học thư viện 16 6 D320305 Bảo […]

Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: DKC STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D720401 Dược học 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18 2 D520320 Kỹ thuật môi trường 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16 3 D420201 Công nghệ sinh học 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15 4 D540101 Công nghệ […]

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: SKH STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin 15 Tổng 3 môn lớp 12(Theo tổ hợp): 18 2 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Tổng 3 môn lớp 12(Theo tổ hợp): 18 3 D510202 Công nghệ chế tạo máy 15 […]

Trường Đại học Kinh tế tài chính TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: KTC STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12 2 D340122 Thương mại điện tử 17 3 D340115 Marketing 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12 4 D340107 Quản trị khách sạn 16 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12 5 […]

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: DLH STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D720401 Dược học 15 Xét học bạ 18 điểm 2 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ 18 điểm 3 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 15 Xét học bạ 18 điểm 4 D510301 Công […]

Trường Đại học Phú Yên công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: DPY STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 D140201 Giáo dục Mầm non 16 2 D140202 Giáo dục Tiểu học 16 3 D140209 Sư phạm  Toán học 15 4 D140210 Sư phạm  Tin học 15 5 D140217 Sư phạm  Ngữ văn 15 6 D140231 Sư phạm  Tiếng Anh 15 7 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 15 8 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 9 D220330 Văn học 15 10 D440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 15 […]

Trường Đại Học Nha Trang (Nha Trang ) công bố điểm chuẩn năm 2016

Mã trường: TSN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 17 2 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 16 3 52620304 Khai thác thuỷ sản A, A1 15 4 52840106 Khoa học hàng hải A, A1 15 […]